Om hantverket

Från träd till pall

Det mesta av allt virke till trähantverket tas antingen från den egna skogen eller från närliggande områden. Efter att träden har fällt så körs de hem med vår gamla Ford 4000 traktor.

Virke som ska användes till sitsar, hyllplan eller liknande sågas upp till brädor på sågverket. Det virke som ska användas till att göra t.ex ben till pallar och stolar sågas i lagom längd och klyvs sedan i lagom stora bitar för att sedan bearbetas vidare med bandkniv i täljhästen. En stor del av pall- och stolsben är också gjorde av grenar och sly som inte behöver klyvas utan har rätt dimension som de är. De behöver endast barkas av.


När virket klyvs istället för att sågas behålls fiberriktningen och det gör att även tunna delar är starka. Till klyvningen behövs heller inga maskiner utan kan enkelt göras med ett klyvjärn och en träklubba.

Pallen, och många av de andra hantverksprodukterna, sätts samman med hjälp av hål och tappar. Där tapparna passar exakt in i hålen och delarna behöver slås ihop med en träklubba eller dras samman med tvingar. Konstruktionen är mycket stark och hållbar och kräver inga spikar, skruvar eller annat för att få pallen att sitta ihop. Man behöver inte ens använda lim.Men lim skadar inte heller. Limmet minskar rörelserna som sammansättningen kommer att utsättas för under sin livstid.

Sedan kan pallen strykas med linolja, målas eller behandlas efter annat önskemål.